Pravidla portálu ApokaliptCraft.eu

1.Všeobecná pravidla
1.1 Hraním na našich serverech hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
1.2 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu (vyjímky a většinou zakrytá část adresy) na webu/serveru/facebooku/teamspeak serveru (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s zaznamenáváním veškeré komunikace ve hře / na webu / teamspeaku, kvůli zaručení vyšší urovně bezpečnosti.
1.3 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin) a vyšších členů Týmu.
1.4 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.
1.5 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů a Týmu).
1.6 Neznalost pravidel neomlouvá.
1.7 Majitel portálu ApokaliptCraft si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit.
1.8 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacismu, homofobie.
1.9 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
1.10 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
1.11 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění, jako jsou nicky adminů, helperů atd... Jejich seznam naleznete na webových stránkách v sekci "Tým", nebo na /warp atym.
1.12 Griefing (= ničení, kradení, vybírání truhel atd..) je přísně zakázán!
1.13 Členové Admin-Teamu jsou autority serveru a budou hráčem také tak respektovány.
1.14 
Pokud jste byl zabanován/a a nevíte proč, obraťte se na forum do sekce žádost o unban nebo kontaktuje administrátora.
2. Administrátorský Team
(dále jen Tým)
2.1 Členi Týmu jsou všichni Administrátoři v četně, Stavitelů, Pomocníků a lidí, kteří mají operátorský titul (známé jako OP).
2.2 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
2.3 Administrátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel ApokalitCraft.eu. Každý má svoje další povinnosti a proto budťe trpěliví, pokud něco potřebujete.
2.4 V případě nesouhlasu s Helpery je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Admin) nebo napsat přímo na naše fórum.
2.5 Rozhodnutí členů Vedení serveru/Hl.Adminů je konečné, není proti němu odvolání.
2.6 
Vždy respektujte nařízení administrátora.
3. Herní účet
3.1 Veškeré herní účty a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů Týmu.
3.2 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost. Každý hráč zodpovídá za svůj účet sám.
3.3 Žádný člen Týmu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.
3.4 
Majitel účtu zodpovídá za svůj herní účet a škody jim napáchané. Je zákaz propujčování vašeho účtu.
3.5 Pokud jste zabanován/a, je zakázáno si založit nový účet (tím se dopouštíte evadingu = obcházení banu).
3.6 Je přísně zakázáno převádět majetek z jednoho charakteru na druhý bez povolení administrátora.
3.7 Každý hráč ručí za svůj účet sám! Proto doporučujeme silné heslo a další nutná opatření.
4. Tresty a důkazy
4.1 O druhu a délce trestu rozhoduje člen Týmu.
4.2 Využívání bugu i nenahlášení bugu je trestné.
4.3 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv hráče při jednání nevymezené pravidly.
4.4 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál(ale lepší než nic), člen Týmu na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
4.5 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, screenshoty nebo výpověď nestranného svědka. Nestrannost posuzuje samotný člen Týmu.

5. PREMIUM za SMS
5.1 Jakékoliv služby za SMS (VIP, TrialOP, Sponzor a další - všeobecné označení "PREMIUM" nebo "VIP") jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
5.2 Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtu.
5.3 I hráč s VIP účtem může být zabanován, v tomto případě může na našem fóru požádat o unban s výměnou za VIP účet – výměna nemusí být provedena (důležité je, jaké PREMIUM má hráč zakoupené a jakým způsobem porušil pravidla serveru).
5.4 Koupí VIP, TrialOP, Sponzor a dalších se zříkáte jakýchkoliv nároků na vrácení peněz. Koupí VIP též souhlasíte se všemi pravidly serveru a portálu ApokaliptCraft.eu.
5.5 V případě neaktivity VIP hráče může dojít k odebrání VIP a dalších PREMIUM výhod.
5.6 Hráč o VIP přichází v případě porušení pravidel (viz. bod č. 5.3) nebo zániku serveru.
5.7 Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, TrialOP, Sponzor a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím našeho fóra administrátorům a členům Vedení serveru.
5.8 Majitel & zástupce majitele serveru si vyhrazuje právo odebrání VIP, TrialOP, Sponzora a dalších hodností bez udání důvodu.
5.9 TrialOP nesmí zneužívat /tp k zabíjení hráčů, ubližování hráčům, poškozování jich a podobné.

6. Herní pravidla
6.1 Je zakázáno jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
6.2 Je zakázáno použití jakýchkoliv hacků, cheatů, X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě řádně trestány.
Pozn. (LabbyMod je povolen!)
6.3 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat (/msg).
6.4 Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu, …).
6.5 Je zakázáno připojování se na server s nicky, jako má člen Týmu.
6.6 Je přísně zakázán Multi-accounting

6.7 Je přísně zakázán /tp kill
 
 
Ochrana osobních údajů (GDPR)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se
zpracováváním poskytnutých osobních dat při příchodu na webovou stránku a při využívání našich služeb (hraní na našich serverech).

Pokud se přihlásíte na server, můžeme od Vás získat následující osobní údaje:
  • IP adresa - z důvodu uchování vaší postavy a využití v interních prací systému s vaší postavou.
Pokud si zobrazíte webovou stránku, můžeme od Vás získat následující osobní údaje:
  • IP adresa - pro získávání a zaznamenávání analytik, pro využitá v interních prací systému.
  • Věk - Čistě dobrovolný a veřejně dostupný osobní údaj, který lze vidět na Vašem profilu s povolením v nastavení účtu na webu.
  • Bydliště - Čistě dobrovolný a veřejně dostupný osobní údaj, který lze vidět na Vašem profilu s povolením v nastavení účtu na webu.
  • E-mail - pro získání aktivního kontaktu s uživatelem, pro možnost práce v webem.
  • Cookies - pro správný chod webu, pokud chcete, můžete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, lze tak provést v nastavení svého webového prohlížeče výhradně pro náš web. V případě, že zakážete používání cookies, některé části webových stránek nemusí pracovat správně.