Privacy Policy

 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se
zpracováváním poskytnutých osobních dat při příchodu na webovou stránku a při využívání našich služeb (hraní na našich serverech).

Více uvedeno v sekci "Pravidla"