Pravidla a podmínky

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat pravidla našich webových stránek a veškeré zákony, které se mohou vztahovat na tuto webovou stránku a vaši účast.
Správa webových stránek má právo kdykoli ukončit váš účet, smazat jakýkoli obsah, který jste mohli zveřejnit, a vaše IP adresa a veškerá data, která jste zadali na webovou stránku, byla zaznamenána, aby pomáhala zaměstnancům stránek s jejich moderátorskými povinnostmi.
Správa stránek má právo měnit tyto podmínky a všechna pravidla webu, a to bez upozornění. Zatímco vás mohou být informovány o jakýchkoli změnách, je vaší povinností tyto podmínky a pravidla kdykoli ověřit.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.